Về bọn mình

Thanh

Ở một số nền văn hoá thì những gì Thanh làm được coi là bình thường. Sống tại Hà Nội, có nghệ nhưng không hề sĩ.

Thanh là một người gia đình và là một người yêu rất quan tâm đến Etienne. Khi Thanh không bận giúp trẻ em học tiếng Anh và phát triển sự nghiệp ca sĩ của mình, Thanh thích ra ngoài, gặp gỡ bạn bè và thưởng thức đồ ăn thức uống ngon.

Thanh cũng là một người cực kỳ sáng tạo, thích làm tất cả các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là nội dung dựa trên video.

Etienne (hoặc Minh)

Etienne (Minh) là một người Đức sống ở Việt Nam từ tháng 9 năm 2014 và nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức. Etienne nghiện âm nhạc, yêu thích lịch sử và những bộ phim hay.

Etienne làm việc với tư cách là nhà văn, biên tập viên và dịch giả cho các tờ báo, tạp chí và làm việc tự do. Etienne cũng có trang web riêng của mình.