Các hiểu lầm về người đồng tính – tài liệu tham khảo

 • [Q1]
  American Psychological Association. (2012). Same-sex parenting: Child outcomes, parenting practices, and policy implications. Retrieved from https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf
 • [Q2]
  Human Rights Campaign Foundation. (n.d.). Responding to LGBTQ Misconceptions: Addressing concerns and debunking myths about LGBTQ people and issues. Retrieved from https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/HRC_ACAF_Responding_to_LGBTQ_Misconceptions.pdf
 • [Q3]
  Human Rights Campaign. (2019). Beyond marriage equality: Attitudes toward LGBTQ families. Retrieved from https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/Beyond-Marriage-Equality-Report.pdf
 • [Q4]
  Thuật ngữ “pederast” ám chỉ đến một nam giới trưởng thành có cảm giác tình dục đối với các bé trai. Cần lưu ý rằng hành vi này được xem là một hình thức lạm dụng tình dục trẻ em và bị coi là trái pháp luật tại hầu hết các quốc gia, vì nó liên quan đến hoạt động tình dục với một người vị thành niên không đủ tuổi pháp lý để đồng ý với hành động đó, theo Cambridge Dictionary.

  Theo một bài viết trên The Conversation, thuật ngữ “pederasty” có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại và được sử dụng để mô tả các mối quan hệ đồng tính nam liên quan đến các thiếu niên ở nhiều nền văn hóa khác nhau trong lịch sử. Tuy nhiên, trong cách sử dụng hiện đại, thuật ngữ “pederast” thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ “pedophile”, ám chỉ đến một người trưởng thành có cảm giác tình dục đối với trẻ em chưa đến tuổi dậy thì.

  Theo một bài viết trên Psychology Today, cần nhận ra rằng việc trở thành một pederast hoặc pedophile không phải là một sự lựa chọn, mà là một điều kiện tâm lý. Tuy nhiên, hành động theo cảm giác này được xem là một tội ác nghiêm trọng và những người có hành vi này có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, cũng như bị xã hội kỳ thị và cô lập. Cần bảo vệ và ưu tiên đảm bảo an toàn và sự phát triển tốt đẹp của các em nhỏ có thể dễ bị lạm dụng, bài viết cho biết.


  Seto, M. C. (2018, August 19). Pedophilia: The Urgency and the Challenge of Prevention. Psychology Today.

  Lear, A. (2018, August 3). Pederasty and paedophilia – what’s the difference? The Conversation.
 • [Q5]
  Các bằng chứng hiện có cho thấy đa số những người lạm dụng tình dục trẻ em không phải là người đồng tính, mà là người thẳng, và nghiên cứu hiện có về chủ đề này không hỗ trợ giả thuyết rằng những người đồng tính có khả năng lạm dụng trẻ em hơn người thẳng, hoặc rằng những người đồng tính có sự thu hút với trẻ em hơn người thẳng.

  American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

  Lạm dụng tình dục trẻ em không phải là kết quả của một yếu tố duy nhất mà là kết quả của một sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố cá nhân, gia đình, xã hội và môi trường. Hầu hết các tội phạm tình dục đối với trẻ em có nhiều hơn một động cơ cho hành vi của họ và có thể có những thái độ và niềm tin sai lệch liên quan đến hành vi tình dục và mối quan hệ với trẻ em.

  Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Chaffin, M. (2009). Juveniles who commit sex offenses against minors. Juvenile Justice Bulletin, (1), 1-12.