Thanh & Etienne

Hai chàng trai Việt và Đức yêu nhau
Two Vietnamese and German boys loving each other

Support our marriage

Via bank transfer

Techcombank transfer

or our fundraiser


That's us

Thanh

Thích hát, những gì dễ thương và TikTok.Likes singing, cute things, and TikTok.

Etienne

Thích nghe nhạc, viết và YouTube.Likes music, writing, and YouTube.


YouTube

Hãy theo dõi mình!
Follow us!


TikTok

@etivathanh

2 ng yêu nhau nên chia sẻ mọi thứ với nhau, phải hônn?? #lgbt🌈 #boylove #gaycouple #vietnam #germany

♬ nhạc nền - 🇻🇳 Thanh & Etienne 🇩🇪

Hãy theo dõi mình!
Follow us!


Contact

Nhắn tin cho bọn mình dưới đây nhé.
Leave us a message.


Photo by Kiril Dobrev on Unsplash

Thanks!

Cảm ơn bạn nhiều vì nhắn tin cho mình nhé. Bọn mình cố gắng trả lời nhanh nhé.Thank you so much for leaving us a message. We'll answer you as soon as possible.

Hãy theo dõi mình!
Follow us!

Thanh

Ở một số nền văn hoá thì những gì Thanh làm được coi là bình thường. Sống tại Hà Nội, có nghệ nhưng không hề sĩ.Thanh is a family person and a very caring lover to Etienne. When he's not busy helping children learn English and working on his singer career, he loves to go out, meet friends, and enjoy good food and drinks. However, Thanh is also an extraordinarily creative person who loves to make all kinds of art, especially video-based content.

Etienne

Etienne là người Đức sống tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2014. Etienne biết nói tiếng Việt, tiếng Anh. Anh ấy nghiện nhạc, yêu lịch sử và phim hay. Etienne làm người viết, biên tập viên và phiên dịch cho các tờ báo, tạp chí và freelance. Etienne cũng có một trang web riêng và một blog trên Tumblr.Etienne is a German living in Vietnam since September 2014 and speaks Vietnamese, English, and German. He is addicted to music, loves history, and good movies. Etienne works as a writer, editor, and translator for newspapers, journals, and freelance. He also has his own website and a blog on Tumblr.